این برنامه به صورت اینترنتی تصاویر را دریافت مینماید 

برنامه به صورت پرداخت درون برنامه ای میباشد

IDE : Eclipse

آدرس برنامه:

https://cafebazaar.ir/app/farshad.kalhor.app.wallpaper/?l=fa