دانلود سورس کد دیکشنری اندروید

برنامه دارای دیتابیسی شامل بیش از 50 هزار لغت میباشد

دیتابیس دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید

سورس برنامه دیکشنری اندروید

IDE Eclips

آدرس برنامه :

https://cafebazaar.ir/app/farshad.kalhor.farsi.en?l=fa