این بازی جهت سرگرمی تهیه شده

IDE Eclipse

آدرس برنامه :

https://cafebazaar.ir/app/farshad.kalhor.app.dooz2?l=fa