سور کد بازی حدس تصویر شبیه به آفتابه و حدس کلمه و  ... در این سورس تمامی نکات مربوطه ارائه شده و نحوه استفاده از تبلیغات درون برنامه ای و پرداخت درون برنامه ای و در آمد زایی از طریق نمایش تبلیغات هم وجود داره که به راحتی می تونید از اون درآمد زایی کنید