سورس برنامه مانیتورینگ پردازشهای اندروید

با این برنامه میتوانید خیلی راحت برنامه هایی که باعث گرم شدن cpu و بالارفتن پردازش گوشی میشود را

پیدا و انرا متوقف کرد.این امر باع بالا رفتن سرعگ گوشی اندروید کاربران نیز میشود.

 

If you are looking to learn about monitoring Android processes, memory usage, CPU usage and stuff related to these, then this is the perfect project to start with.

It’s quite small and easy to comprehend as well but the coding standard, architecture followed and overall design is not up to the mark and should not be followed