این سورس هیچ نیازی به تغییرات ندارد اماده استفاده و دقیقا مشابه اپ موجود در بازار میباشد.با کیفیت ترین سورس موجود در بازار و اولین بازی تخته نرد در بازار با 80 کا دانلود .میتوانید دومین نفر باشید در گذاشتن این بازی در بازار با یک سری تغییرات ظاهری برنامه