نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد Lite

نرم افزار فردای روشن مبتني بر ویندوز طراحي شده و قابلیت نصب در سیستم عامل ویندوز نسخه 7 و بعد از آن را نیز دارا میباشد . در ذیل بخشی از امکانات نرم افزار را آورده ایم:

 

بخش تعاریف پایه:

 • تعریف بیمار جدید
 • تعریف پزشک جدید

 

بخش تراکنش ها:

 • پذیرش بیمار
 • پرداختی بیمار (شامل هزینه ماهیانه و دارو) و چاپ رسید

 

بخش اصلاحات:

 • اصلاح هزینه های دریافتی
 • اصلاح/تغییر وضعیت درمان(قطع درمان)

 

بخش گزارشات:

 • گزارشات مالی
  • گزارشات پرداختی
   • گزارشات پرداختی بیماران
   • گزارش پرداختی دارو
  • گزارش جزییات چک

  • گزارش بدهی بیماران

 • گزارش پذیرش بیماران

 • گزارش بیماران قطع درمان

 • گزارش بیماران بازگشتی

 • گزارش بر اساس نوع درمان بیماران

 

بخش تنظیمات:

 • افزودن کاربران نرم افزار
 • ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

هزینه فوق جهت اشتراک یک ساله استفاده از نرم افزار میباشد