این نرم افزار یک کتاب کامل با امکانات جستجو ، علاقه مندی ها ، ساختاری زیبا و جذاب ، استفاده از اسلایدمنوی سفارشی ، تراز بودن متن ها ، لیست ویوی سفارشی ، دیالوگ خروج سفارشی و ... میباشد.