چک اندام با دریافت اطلاعات فیزیکی بدن ( قد ، وزن ، سن ) ، BMI (شاخص توده ی بدنی) شخص را به او میدهد.