سورس نرم افزار برای ضبط مکالمات گوشی اندروید

نمایش صداهای ضبط شده در برنامه

ضبط اتوماتیک هنگام شروع تماس

فعال و غیرفعال کردن ضبط مکالمه در برنامه