اینترنت ارزان شد

فناوری اطلاعات

1395/05/03 08:29:00 صبح

هرچند هنوز هم قیمت اینترنت به نسبت قیمت جهانی اون خیلی بالاتره اما بازم به نسبت سایر کالاهای مصرفی کشور که روز به روز گرون تر و بی کیفیت تر میشه! وضعیت نسبی اینترنت در کشور روز به روز رو به بهبوده و حالا حتی ارزون تر هم شده!

بر اساس مصوبه‌ی کمیسیون اینترنت قیمت های جدید به دو صورت حجمی و غیر حجمی خواهد بود که جدو قیمت اون رو در زیر اوردیم:

قیمت اینترنت حجمی

در اینترنت حجمی شامل دو بخش هزینه‌ی برقراری و نگهداری ماهانه و قیمت حجم مصرفی میشه. قیمت این دو فاکتور در دو جدول به شرح زیر اعلام شده:

حداقل پهنای باند هزینه برقراری و نگهداری ماهانه
۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه ۱۵۰۰ تومان
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه ۲۵۰۰ تومان
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه ۴۰۰۰ تومان
۱ مگابیت بر ثانیه ۶۰۰۰ تومان
۲ مگابیت بر ثانیه ۸۰۰۰ تومان
۴ مگابیت بر ثانیه ۱۴۰۰۰ تومان
۸ مگابیت بر ثانیه ۱۸۰۰۰ تومان

سقف قیمت حجم ترافیک مازادنیز به شرح زیر است:

از حجم تا حجم تعرفه هر گیگابایت حجم
۱ گیگابایت ۳ گیگابایت ۳۰۰۰ تومان
۴ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۲۰۰ تومان
۱۱ گیگابایت ۳۰ گیگابایت ۱۸۰۰ تومان
۳۱ گیگابایت هر میزان ۱۵۰۰ تومان

جدول حداقل قیمت اینترنت غیر حجمی:

سرعت قیمت مجموع حجم ترافیک داخلی ترافیک بین‌الملل
۱ ۱۵۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰
۲ ۲۴۰۰۰ ۴۵ ۳۰ ۱۵
۴ ۳۶۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰
۸ ۶۰۰۰۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰

جدول حداقل هزینه نگهداری اینترنت حجمی:

حداقل پهنای باند حداقل هزینه برقراری و نگهداری ماهانه
۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه ۹۰۰ تومان
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه ۱۵۰۰ تومان
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه ۲۴۰۰ تومان
۱ مگابیت بر ثانیه ۳۶۰۰ تومان
۲ مگابیت بر ثانیه ۴۸۰۰ تومان
۴ مگابیت بر ثانیه ۸۴۰۰ تومان
۸ مگابیت بر ثانیه ۱۰۸۰۰ تومان

جدول حداقل قیمت ترافیک مازاد اینترنت حجمی:

از حجم تا حجم تعرفه هر گیگابایت حجم
۱ گیگابایت ۳ گیگابایت ۱۸۰۰ تومان
۴ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۱۳۲۰ تومان
۱۱ گیگابایت ۳۰ گیگابایت ۱۰۸۰ تومان
۳۱ گیگابایت هر میزان ۹۰۰ تومان