دانلود رایگان سورس کد

معما و جایزه

1395/02/16 02:11:00 عصر

دانلود رایگان سورس کد های وبسایت شهر کد

با کسب امتیاز، سورس کد دلخواه خود را  به رایگان دریافت کنید
روش های کسب امتیاز:
- با هر بار ورود به سایت شهر کد، در هر روز یک امتیاز کسب کنید
- با تکمیل پروفایل خود  20 امتیاز کسب کنید
- با ارسال اولین نظر برای محصولات، 10 امتیاز کسب کنید
- با ارسال اولین امتیاز به نظرات کاربران، 5 امتیاز کسب کنید
- با ارسال اولین امتیاز به محصولات ، 5 امتیاز کسب کنید
- با خرید هر یک از مجموعه سورس کد های وبسایت شهر کد امتیاز بگیرید