تعداد آیتم های این صفحه: 1

نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد

شايد يكي از مهمترين دغدغه هاي مديريت كلينيك هاي ترك اعتياد محاسبه ي آمار دقيق داروهاي مصرف شده و جمع آوري اطلاعات لازم براي گزارش عملكرد ماهانه مركز مي باشد ، به طوري كه در پايان هر ماه مدت زمان مدیدی را صرف جمع آوري اطلاعات و آمار داروهاي مصرف شده و ميزان داروي موجود در انبار مي كنند كه با توجه به اهميت نقش پزشكان در جامعه ، مي توان با استفاده از نرم افزارهای مديريتي به آسانی در وقت مسؤلان كلينيك صرفه جويي به عمل آورد.